עקרונות יסוד
ביצירת המחזה בקהילה

טיפ למספר
הסיפורים המתחיל
לסטוריטלר מתחיל

הנאום הפוליטי
כהצגת יחיד

סיכום עקרונות יסוד לסיפורו
של מספר הסיפורים
סטוריטלר

הסיפור זה
כל הטיפול

הדת שלי היא תרבות
והאמונה שלי היא האמנות

איך הפכו הפושעים
לסלבים?

ישראלי,
דבר ערבית

מכתב ושיר לאליהו נאוי
מיוסי אלפי

מי נתן את הרישיון לאלימות
"הצעירים" כנגד ערבים?

היהודי
הבבלי

לבריאות – אין היום שר
לעיקר העיקרים של החיים

שלום ילדים,
מי רוצה להיות ח"כ?

אכול ושתה?
איבדנו את זה

היי, מישהו
שומע אותי?

עושים צחוק 
מההיסטוריה

מעט מן המעט –
ציטוטים מאילנות גבוהים

עקרונות יסוד לסיפורו
של מספר הסיפורים
סטוריטלינג לסטוריטלר

חגיגה ל-2
יוסי תיאטרון גיליון 45

כתבות ומאמרים מהעיתונות

דילוג לתוכן