המעברה

ספרו החדש של יוסי אלפי

מקבץ ענק של עדויות בהוצאת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

לווי אקדמי – פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין – עיצוב ועריכה חזותית – אמיר כהן

"מעברה" הוא ספרו של יוסי אלפי

אין ספק, הייתה זו תקופה פורמטיבית בתולדות המדינה.

המעברות עצמן מילאו תפקיד מרכזי בעיצובה של ישראל החדשה.

בספר זה שולבו עדויות זו לצד זו של אנשים ידועים כמו גם פחות ידועים.

חוויה ספרותית לצד חוויה ויזואלית של ספר עב כרס ומלא בפרטים.

טוב שספר זה יהיה בכל בית!

דילוג לתוכן