דרכון ישראלי

יוסי אלפי שירים

לאבי ז"ל, שאיבד את דרכונו בעלייה בלתי לגאלית ולא זכה לדרכון ישראלי בימי חייו

Yossy Alfi Israeli Passport Poems 1981

סדרה בעריכת עמירה הגני

יוסי אלפי, עירק – 1945. תיאטרון, משחק, בימוי, אוניברסיטת תל־אביב, "איך עושים עירקי", "אני יוסף, הבן של המכולת", "תיאטרון קהילתי", ספרים אחרים בדרך.

Signature de l'épouse חתימת האשה

כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע"מ סודר ועומד ב"סטודיה", תל־אביב הודפס בישראל בדפוס החדש תל־אביב תשמ"ד – 1984 המערכת והמינהלה תל־אביב ת.ד. 37068 טל. 291535

דילוג לתוכן