מייל:

טלפון:

שם המעברה:

שם:

         אני מאשר לתיאטרון העם ולמי מטעמו שימוש בחומרים הרצ"ב לכל עניין       

* צירוף קובץ בטופס - יש להשתמש בשם קובץ באנגלית בלבד
** לצירוף ושליחה של יותר מקובץ אחד אנא השתמשו בכתובת המייל maabaraalbum@gmail.com